Hapoleon Hil – Moć Misli

Čovek, sam po sebi, ima moć da pretvori svoje misli u fizičku realnost; čovek, sam po sebi, može da sanja i da ispuni svoje snove.

Leave a Comment