Dalaj Lama – Pažljivost i Velikodušnost

Jednostavno shvatanje da svako drugi želi da bude srećan i da ne pati, kao i ja, služi kao stalni podsetnik protiv sebičnosti i favorizovanja. Podseća nas da malo možemo dobiti time što ćemo biti pažljivi i velikodušni dok se nadamo da dobijemo nešto za uzvrat. Postupci koji su motivisani željom da osvetlamo sebi obraz su ipak sebični, iako izgledaju kao postupci pažljivosti.

Leave a Comment