Abraham-Hiks – vibraciono poravnati

Vi osećate kontrast hteli to ili ne, i zato, hteli to ili ne, vi tražite. A pošto svakako tražite hteli to ili ne – i sve što tražite vam je dato – onda se tu ne dešava nikakvo novo saznanje. Ako postoji ikakva cena da platite, ili, bilo šta što treba da uzvratite natrag, onda je to u smisli da konačno, vibraciono  poravnate sebe sa onim što tražite. Morate biti vibraciono poravnati sa onim što tražite.

Leave a Comment