Abraham-HIks – problem i rešenje

Pričajte o nečemu samo ako vas pričanje o tome čini da se osećate bolje. Nikada nemate koristi od toga da aktivirate određenu temu i pričate o nečemu što vam ne prija, jer se to automatski reaktivira unutar vaše vibracije; i time se pretvara u vašu tačku privlačenja koja  čini da vaša vibracija bude nejasna.

Drugim rečima, kada se fokusirate na probleme drugih, vi poništavate svoju sposobnost da im pomognete. Ljudi veruju da se na problem treba fokusirati da bi se on rešio. A mi kažemo da nijedno rešenje ne istupa – nikada nije inspirisano, nikada ga ne prepoznate, i nikada niste u stanju da ga postignete – iz vaše tačke fokusa na problem. Oni su dve potpuno različite vibracije. Ako ste neko kome milion stvari ne ide kako treba, a samo jedna ide dobro, pričajte samo o toj stvari koja vam ide dobro, i dopustite da ona bude vaša tačka privlačenja. Ako se fokusirate na njihove probleme, vi postižete vibracionu harmoniju sa nečim što nije Izvor koji vam daje rešenje.

Leave a Comment