Abraham-Hiks – kokreativni uspeh

Onaj koji je povezan sa Energijom Toka, moćniji je od milion onih koji nisu povezani. A dvoje koji su harmonično fokusirani i konektovani sa Energijom Toka, manifestuju kokreativni uspeh koji se ni sa čim ne može uporediti u celom Univerzumu.

Leave a Comment