Doći će vreme, veoma uskoro, kada ćete se na ovu fazu svog života osvrtati, I umesto da je osuđujete I konstantno pričate o njoj, umesto da je krivite, osećaćete da je cenite, jer ćete shvatiti da je obnovljena želja za životom rođena baš iz tog vremenskog perioda i koja vas je dovela do fizičkih visina koje nikako ne biste mogli postići bez tog kontrasta koji je izrodio tu želju.

Leave a Comment