Vi, na pročelju misli, ste ovde, u potpunosti veoma kreativno uključeni. Ima nešto tako prijatno u vezi toga da tražimo, a potom namerno poravnavamo svoju Energiju I namerno pronalazimo poznati osećaj toga, a onda da ga posmatramo kako se manifestuje.

Leave a Comment