O čemu god da razmišljate vi bukvalno planirate budući događaj. Kada brinete, vi planirate. Kada cenite ko ste, vi planirate…Šta planirate sada?

Leave a Comment