Jednom kada nešto vizualizujete i sile Univerzuma dođu da vam pomognu da stvorite to što želite, nikada više neće biti dovoljno akcije za vas da održite korak sa tim. Vi ne možete koristiti Energiju koja stvara svetove da biste kreirali situaciju, a zatim pronašli akciju koja vam pomaže da držite korak sa njom.  Vi morate konstantno vizualizovati. Vi konstantno morate zamišljati stvari još boljim.

Leave a Comment