Jedini problem napuštanja jednog mesta i odlaska na drugo, je taj, što sa sobom uvek nosimo sebe. Svoje vibracione navike, i obrasce razmišljanja nosimo sa sobom.

Leave a Comment