Vidim sebe u savršenom zdravlju. Vidim sebe u savršenom prosperitetu. Vidim sebe energizovanu životom, zahvalnu, ponovo i ponovo, za ovo fizičko životno iskustvo koje sam toliko mnogo želela dok sam odlučila da hoću da postanem fizičko biće. Fantastično je biti ovde, biti fizičko Biće, donositi odluke svojim fizičkim mozgom, a u isto vreme i pristupati moćima Univerzuma kroz moć Zakon Privlačnosti.

Leave a Comment