Mnogi ljudi prilaze životu iz tačke lažne pretporstavke da ako budu radili naporno i dugo se borili i platili dovoljno veliku cenu, da će tek onda biti nagrađeni sa finansijskom Dobro-Biti. A pošto ne shvataju da u toj svojoj borbi sami sebi poništavaju poravnanje sa izobiljem koje traže, kada ono ne dolazi, oni to prepišu lošoj sreći ili favorisanju koje je upućeno ka drugim ljudima, a ne njiima.

Međutim, ne postoji dobra sreća niti favorisanje. Postoji jedino dopuštanje ili otpor, da li dopuštate izobilje, ili mu ne dopuštate da dođe.

Dok postepeno trenirate svoje misli u misli pozitivnog iščekivanja dok se poravnavate sa mislima da ste dovoljno vredni izobilja i Dobro-Biti, dok se poravnavate sa vašom istinskom moći tako što konstantno tražite misli koje vam prijaju – više nećete nuditi otpor vašem izobilju. A kada vaš otpor prestane, vaše izobilje dolazi. Poplava ideja koje vam ekstremno prijaju i razne mogućnosti će poteći ka vama. Prilika i poziva biće u velikom broju. A uskoro ćete stojati zapanjeni saznanjem da je sve ovo oduvek bilo tu za vas, ali ste u svom stanju otpora privlačenja, još uvek bili u nemogućnosti da sve to i iskusite….ali onda je došlo  – ne zbog vaše silne borbe, već zbog vašeg osećaja lakoće.

Leave a Comment