Dok identifikujete stvar koju želite, i postignete vibracionu harmoniju sa njom, kroz Zakon Privlačnosti vi prizovete energiju kroz vas, i to je smisao života. Kada neko prestane da želi, Životna Sila više ne teče kroz tu osobu, i onda se ona ponovo rodi u Nefizičko gde imate svakakve ciljeve i namere.

Leave a Comment