Nikada ih nećete naučiti kako da vibriraju, niti ćete želeti da ih promenite da vibriraju isto kao i vi. Vaš posao nije da ih popravite; oni nisu pokvareni. Vaš posao je da iz svega toga izaberete ono što u vama budi najbolji osećaj, i da se na to fokusirate sve dok vam to daje zadovoljstvo i radost. Radeći tako poravnaćete se sa Energijom vašeg Izvora i živećete veličanstveno iskustvo. Vi samo ne treba da dopustitte da vaša radost zavisi od toga šta bilo ko drugi živi, jer će vas to dotući svaki svakcati put.

Leave a Comment