Počnite da pričate priču onoga što želite, a onda joj dodajte detalje pozitivnih aspekata koje možete pronaći, a koji se poklapaju sa tim željama. A onda ukrasite svoja pozitivna očekivanja tako što ćete se igrati sa vašim dobrim osećajem: Kako bi bilo lepo kada bi…? – vaš primer.

Možete govoriti i ovako: Meni dolaze samo dobre stvari… Usput ću pohvatati sve konce… Svaki put kada izgovorite svoju priču koja u vama budi dobre osećaje, osećaćete se bolje a detalji vašeg života će se poboljšati. Što bolju priču pričate, to će vam biti bolje.

Leave a Comment