Deca koja dolaze u ovo vreme, imaju veći kapacitet da se suočavaju sa većom raznolikošću informacija koje dolaze svakodnevno, nego vi. Ona namerno dolaze u ovu okolinu jer ima mnogo više toga da se kontrastuje. Ta generacijska razlika o kojoj govorite nikada nije bila u ovolikoj meri izražena. Svaka nova generacija, svaka nova individua koja istupa ovde, dolazi sa predznanjem da ste joj vi već pripremili potpuno drugačiju platformu od koje će dalje nastaviti. Postoji jedna stvar koja se stalno nameće i koja kaže: Ja sam roditelj, ja sam stigla ovde prva. Ja znam više nego ti. Iz dečije perspektive, i iz čistote njihove Nefizičke Perspektive, ono što oni govore jeste: Ti si roditelj. Ti si ovde stigla prva. Ti si pripremila osnovu za mene, sa koje ja odskačem dalje – a moj skok će biti izvan bilo čega što si ikada saznala. 

Leave a Comment