Vaše stare navike ne moraju da se izbrišu, samo ih zameni nova navika koja je mnogo više u vibracionoj harmoniji sa onim ko ste vi, i onim što vi želite.

Leave a Comment