Kada ste u alajmentu sa onim-što-zaista-jeste, vi neminovno podižete raspoloženje svima sa kojima dođete u kontakt. Korist koju drugi imaju od vas zavisi samo od jedne stvari: vašeg ličnog alajmenta sa Izvorom. I jedina stvar koju imate da date drugome jeste primer takvog alajmenta – koji oni onda mogu posmatrati, zatim poželeti, a zatim raditi na njemu kako bi ga dostigli – ali vi im ga ne možete dati. Svako je odgovoran za sopstvene misli i za stvari koje odabere da budu deo njegove pažnje.

Leave a Comment