Ne možete nekog posmatrati, čak i onda kad oni to zaslužuju, kao svoje neprijatelje, a da u isto vreme ostanete Konketovani sa onim ko ste, zato što vaš Izvor neće zauzeti ničiju stranu. Niko ne može ostati konktovan sa Energijom Izvora, imajući snažan otpor protiv nekog. Postoje te bitke koje se vode u ime ‘Boga’, i svih  tih molitvi koje kažu: Bog je na našoj strani; a mi na to kažemo, bog nije na vašoj strani, niti je na strani onih koji se bore protiv vas. bog ne zauzima takve strane.

Leave a Comment