Vi možete biti dobri u bilo čemu

Oduprite se impulsima da etiketirate sebe sa opisima koje vas na bilo koji način ograničavaju.

Izjave poput ovih: Ja nisam dobar u, ili, nikada me nije interesovalo ovo... Ovakve izjave služe isključivo jačanju ograničenja koja smatrate da imate.

Vi možete biti dobri u bilo čemu i uživati u svemu samo ako se odlučite za to.

– Vejn Dajer

 

 

photo by: vincentfavre
photo by: vincentfavre

Leave a Comment