Unutrašnji Preobražaj

Kako da promenimo svoj život? Šta da radimo? Ne treba ništa da radimo. Potrebno je samo da vidimo to što će nas promenuti. Potrebno je samo videti na nov način! Promena i preobražaj dolaze uporedo sa viđenjem, novim sagledavanjem nas samih i sveta oko nas. Viđenje sveta na potpuno nov način, znači promenu naših ideja, preobražaj srca, koji vodi dublje i dublje u Biće. Tada se menja naš život nesagledivo!

Leci

Leave a Comment