Sve

Sve se menja u našem životu! Menjaju se misli i emocije konstantno. Menja se naša ličnost. Svesni smo da stalno možemo da je menjamo šta god poželimo. Menjaju se sve okolnosti oko nas i to možemo stalno menjati, jer smo osvestili kreativnu moć misli i emocija. Svesni smo koliko se menjamo, tako da skoro ni ne ličimo na sebe od pre koju godinu i taj tempo promena se stalno ubrzava. Šta je to u nama što se nikada ne menja? To je biće duha koje je u nama, duša večna i nedodirljiva u ovim promenama. Ona je živi i nepromenljivi svedok svih promena. Mi smo neodvojivi deo ove veličanstvenosti.

Leci

Leave a Comment