Stvari koje cenite

Provedite svakodnevno par minuta pišući pet do deset stvari koje cenite, bez obzira koliko male bile. Kada cenite vi ste u stanju primanja koje vam dopušta da prihvatite još više od Univerzuma. Ono čemu poklanjate pažnju raste!

Kristjan Nortrap

photo by: alierturk
photo by: alierturk

Leave a Comment