Praznično osećanje

Stavite u svoje srce sve ljude do kojih vam je stalo i koje poznajete. Opkolite ih sa ljubavlju. Znajte da možete nositi ovo specijalno praznično osećanje ljubavi i duha, svuda sa sobom, u svako doba, ne samo u toku sezone praznika. Vi ste ljubav. Vi ste duh. Vi ste svetlost. Vi ste energija.

-Luiz L.Hej

photo by: k04sk
photo by: k04sk

Leave a Comment