Oproštaj je najmoćnija stvar koju možete učiniti za sebe

Oproštaj je najmoćnija stvar koju možete učiniti za sebe na svojoj spiritualnoj stazi. Ako ne možete da naučite da oprostite, možete zaboraviti na stizanje do više nivoa svesti.

Afirmišite: Ja opraštam svima, uključujući I sebe.

Opraštamo tako što puštamo svu ozlojeđenost, bes, I ogorčenost I time sebe oslobađamo od negativnih osećanja koja nas slabe. Prvo moramo prevazići krivicu. A onda moramo naučiti da svima šaljemo ljubav. Zamenjujući sav bes I mržnju koja nam stoji na putu, sa ljubavlju, jeste najisceljujuća stvar koju možete učiniti. Ispunite svoju dušu sa ljubavlju, umesto sa besom, I toliko mnogo stvari će se promeniti u vašem životu.

oprostite
oprostite

Leave a Comment