Nebo

Nebo je stanje uma, ne lokacija, zato što je Duh sve I u svemu. Možete početi izjednačavati svoj materijalni I duhovni život tako što ćete činiti svesnu odluku da u svemu tražite manifestaciju Duha, u svemu I u svakome koga sretnete.

Vejn Dajer

photo by: burtn
photo by: burtn

Leave a Comment