Naše sopstvene duše

Naše sopstvene duše koriste svaku moguću priliku da nam skrenu pažnju ovih dana. Toliko mnogo bolesnih stanja se isceli onda kada pustimo stari bes i ogorčenost! Jednostavno, ali nije lako. Kako vi izlazite na kraj sa ovim?

-Kristjan Nortrap

photo by: sugarcream
photo by: sugarcream

Leave a Comment