Ljubav je ono ko ste vi

Ljubav je ono ko ste vi; ona je centar vaše kreacije. Ona je vaša tačka porekla, a takođe može postati i vaša tačka privlačenja. Baš kao što je Karl Meninger rekao svojim roditeljima, i svima drugima koji su patili i bili voljni da čuju: Ljubav leči, i one koji primaju ljubav, i one koji je daju. 

Luiz L.Hej

photo by: andreasrocha
photo by: andreasrocha

 

Leave a Comment