Ja, od svih ljudi

Ja, od svih ljudi, zaslužujem sopstvenu negu i veštinu da cenim sebe. 

I zato sada, ophodim se prema sebi, onako kako bi se ponašala prema dragocenom detetu ili malom kučetu!

Kristjan Nortrap

volim sebe
volim sebe

Leave a Comment