Danas započinjem svoj put iscljenja

Danas je novi dragoceni dan na Zemlji. Živim ga sa radošću. Bez obzira kako sam se u prošlosti osećala u vezi sebe, danas je novi dan.

U ovom novom momentu u vremenu ja počinjem sebe da posmatram sa samilošću. Kriticizam i osuda nestaju; i dok nestaju, ja postajem slobodna da cenim sve što jesam. Razmišljam o tome kao da mi život zavisi od toga, što i jeste istina.

Vrata se otvaraju ka ljubavi, mojoj ljubavi koju imam prema sebi. Ovo je staza isceljenja. Današnji dan činim specijalnim danom kojeg ću želeti da se setim i sutra.

Danas započinjem svoj put iscljenja. Mi smo jedno sa moći koja nas je stvorila. Mi smo bezbedni, i sve je u redu u našem svetu.

– Luiz L.Hej

 

put isceljenja
put isceljenja

Leave a Comment