Ljudi sa srčanim problemima

Na emocionalnom nivou, srce, kao I njegova krv koju pumpa, predstavljaju ljubav I radost I naše rane konekcije sa porodicom I familijom. Ljudi sa srčanim problemima često imaju nerešenih porodičnih problema koji iz njihovih života crpe radost I ljubav. Ovi problemi često sprečavaju ljubav I radost da uđu u njihove živote, jer se oni plaše da puste ljubav unutra. Zatvaranje našeg srca za ljubav je veoma simbolično zatvaranju toka života u naše srce.

Afirmišite: Ja otvaram svoje srce za ljubav! Moje srce sada sa ljubavlju pumpa radost kroz moje telo! Sve je u redu I ja sam bezbedna.

Vi ste celi, potpuni I ništa vam ne nedostaje.

– Luiz L.Hej

photo by: kerbyrosanes
photo by: kerbyrosanes

Leave a Comment