Dobrodošli na naš sajt,
ovde ćete pronaći preko 1000 prevoda raznih knjiga, tekstova, blogova, citata, afirmacija vodećih autora iz oblasti samopomoći, samorazvoja, life coaching-a, kao i autora koji obrađuju naučno-spiritualne teme. Takođe, ovde možete pročitati i naše brojne autorske članke i tekstove.

Napola proživljen život

Napola proživljen život, kao što ga Herman Melvil opisuje, je onaj u kojem ne stignemo do onog unutrašnjeg mesta mira i radosti. Možda je najrazočaravajući scenario koji možemo zamisliti onaj, gde se suočavamo sa smrću znajući da smo zbog nekog imaginarnog straha uvek birali napola proživljen život u kojem smo izbegavali stvari koje nas je naše srce preklinjalo da uradimo. Snažno vas opominjem da promenite scenario odmah sad. Počnite da živite svoj život sa hrabrošću da pratite svoje srce.

– Vejn Dajer

photo by: cathydelanssay

Sva sreća

Sva sreća, zdravlje i izobilje koje iskusite u životu dolaze direktno iz  vaše sposobnosti  da volite i budete voljeni.

– Robert Holden

photo by: moai87

Samilost i ljubav

Samilost i ljubav nisu samo puki luksuzi. Kao izvori i unutrašnjeg i spoljašnjeg mira, oni su fundamentalni za nastavak opstanka naše vrste. – Dalaj Lama

photo by: karbo

 

Otkriće

Mnogi tragači za svojom suštinom, Sopstvom, sa toliko žara putuju ovaj put ka sebi, i korak su do toga Svetla. ali cela slika sebe još nije viđena! Još otvorenosti i prepoznavanja je potrebno,  jer se još držimo nekih koncepata ovog fizičkog sveta. Sve će se to sa vremenom videti, prepoznati i rastvoriti u svetlost, koja Jesmo. Potrebna je samo tišina unutrašnjeg bića.

Leci

Leci - Živote, da li ti Verujem?

Shvatila sam jednu stvar, koju želim da podelim sa vama, a to je sledeće.

Slobodna Volja

Predaja svoje slobodne volje Bogu je veća sloboda, nego sloboda koju zamišljamo da inače imamo. Božanska svet u nama uvek bolje zna šta je za nas najbolje, od Uma u koji se uzdamo.

Leci - Svest

Svest u nama kreira vatromet težnje, čežnje, ludost vapaj, suze i smeh, da bi se podigle vibracije bića, koje traga za istinskim sobom.

Razvijte unutrašnji mir

Razvijte unutrašnji mir.

Svetski mir postižete kroz unutrašnji mir.

Ako imate svet pun ljudi koji imaju unutrašnji mir, onda imate svet mira.

Dr.Vejn Dajer

photo by: blinck

Raj je stanje uma

Raj je stanje uma, a ne lokacija, pošto je Duh sve i svuda. Možete početi izjednačavati svoj materijalni i duhovni život tako što ćete napraviti svesnu odluku da tražite uzvišeni Duh u svemu i u svakome koga sretnete.

photo by: djzoulou