Dobrodošli na naš sajt,
ovde ćete pronaći preko 1000 prevoda raznih knjiga, tekstova, blogova, citata, afirmacija vodećih autora iz oblasti samopomoći, samorazvoja, life coaching-a, kao i autora koji obrađuju naučno-spiritualne teme. Takođe, ovde možete pročitati i naše brojne autorske članke i tekstove.

Paulo Koeljo – Melodija Života

Život: svaka nota ostavlja sećanje, ali samo melodija priča celu priču.

Paulo Koeljo – Znati šta ne želiš

Možda ne znaš svoj put, ali moraš znati šta ne želiš u životu.

Paulo Koeljo – Strah od patnje

Strah od patnje je gori od same patnje.

Paulo Koeljo – Obične stvari

Obične stvari su najveće čudo, ali samo čisto srce može da ih prepozna.

Paulo Koeljo – Neposlušnost

Kada znaš kako da je koristiš, neposlušnost može biti vrlina.

Paulo Koeljo – Opreznost

Što više pažnje poklanjaš neprijatelju, činiš ga jačim. Budi oprezan, ne budi paranoičan.

Paulo Koeljo - Deklaracija principa

7. Avgust 2010.
1] Sva ljudska bića su različita. I trebalo bi da rade sve što je moguće da tako i ostane.
2] Svakom ljudskom biću je podareno dva sleda akcije: jedan su dela, a drugi je kontemplacija. Oba vode na isto mesto.
3] Svakom ljudskom biću su podarena dva kvaliteta: moć i dar. Moć goni čoveka da ide u susret svojoj sudbini, dar ga obavezuje da deli sa drugima ono što je dobro u njemu. Čovek mora da zna kad da upotebi svoju moć, a kada da upotebi svoj dar.
4] Svakom ljudskom biću je podarena vrlina: sposobnost da bira. Za onog/onu koji ne koristi ovu vrlinu, ona postaje kletva – i drugi će uvek birati za njega/nju.
5] Svako ljudsko biće ima pravo na dva blagoslova, a to su: blagoslov da radi ispravno, i blagoslov da greši. U ovom drugom slučaju, uvek postoji staza učenja koja vodi na pravi put.
6] Svako ljudsko biće ima svoj sopstveni seksualni profil, i trebalo bi da ga upražnjava bez krivice – dokle god ne primorava druge da ga upražnjavaju sa njim/njom.
7] Svako ljudsko biće ima da ispuni svoju Ličnu Legendu, i ona je razlog zašto je na ovom svetu. Lična Legenda se manifestuje u njegovom entuzijamu za ono što on/ona radi.
Samostalan pasus – Lična Legenda može biti napuštena na izvesno vreme, pod uslovom da je osoba ne zaboravi i vrati se na nju što je pre moguće.
8] Svaki muškarac ima žensku stranu, i svaka žena ima mušku stranu. Potrebno je koristiti disciplinu sa intuicijom, i koristiti intuiciju objektivno.
9] Svako ljudsko biće mora znati dva jezika: jezik društva i jezik znakova(predskazanja). Prvi služi za komunikaciju sa drugima. Drugi služi za razumevanje poruka od Boga.
10] Svako ljudsko biće ima pravo da traga za srećom, sreća kao nešto što čini osobu zadovoljnom – ne obavezno ono što čini ostale zadovoljnim.
11] Svako ljudsko biće mora držati u sebi upaljen sveti plamen ludila. I mora se ponašati kao normalna osoba.

Paulo Koeljo – Užurbanost

Prvi simptom procesa sopstvenog ubijanja sopstvenih snova je nedostatak vremena. Najzauzetiji ljudi koje sam znao u svom životu uvek imaju dovoljono vremena da sve postignu. Oni koji ne rade ništa su uvek umorni i ne obraćaju pažnju ni na ono malo posla koji je potrebno da obave.

Paulo Koeljo – Činjenice

Ukoliko činjenice ne odgovaraju teoriji, promeni činjenice.

Luiz L. Hej - Jun 2010- Oda Kolibriju

Kolibri ptice su veoma važan deo moje bašte i ja ih privlačim u što većem broju mogu. Nikad nisam razumela zašto se njima daje šećerna vodica. Mada sigurno rafinisani šećer može biti dobar za njih.