All posts tagged vibracija

Nećemo Zamerati

Sebičnost je iz sebe, a škrtost je ni za sebe ni za drugoga. Sebičan čovek je u vibraciji širenja, a škrt je u vibraciji skupljanja. U svakom slučaju i jedan i dugi su na svom putu, ali različitog smera i tempa, međutim jednog dana će se sigurno sresti, zato im nećemo zamerati.

0b777738541e2688308648512dec4e80-d4xtbis

Ono što želimo i ono šta smatramo da zaslužujemo nije uvek isto