All posts tagged svest

Leci - Tišina, šta je to?

Kroz tišinu uma ulazimo u sadašnji trenutak. Prepusti se unutrašnjem dahu, trenutku, budi prisutan sada.

Leci - Slatki Zaborav

Ja sam ti, i ti si ja.

Ja sam tvoje drugo lice, i ti si moje drugo lice.

Nemoj me gledati i vrednovati udaljen od svoga srca, jer me tada nećeš videti zaista.

Velovi

Koliko se dublje i više povezujemo sa sopstvom u nama, toliko dublje i više svetlo naše svesti razgrađuje sve što u nama nije istinsko. Sagoreva sve što je iluzija, obmana, predrasuda i ograničenje bilo koje vrste. Spadaju velovi neistina kojima smo se zaodenuli, a tako spadaju i tereti koje smo nekada ponosno nosili, jer smo verovali u njih. Fokusom naše svesti na sve što se dešava u nama raspirujemo tu vatru svetla istine pred kojom gori sve što istina nije. Ostaje u nama prostornost slobode, sve više i više!

leci

Privlačnost

Uvek postoji nešto u našem okruženju što je za nas toliko privlačno, da privuče našu pažnju. U pažnji koju posvećujemo nečemu ili nekome je prisutno kretanje naše svesti, koja se igra i zabavlja posmatrajući i  praveći izbor svoje pažnje između mora i mora oblika ovoga sveta. Proživljavanje svega što se javlja u nama kao reakcija ovog posmatranja, koje nas inspiriše i motiviše da se otisnemo dalje u akciju naše kreativnosti. I tako iz tenutka u trenutak, nešto privlačno i zanimljivo privuče našu radoznalost i pažnju. Ovo je kosmička igra svesti i njenog ispoljavanja.

leci

Leci - Biće

Naša poistovećenost sa našim umom nas odvlači od onog što istinski jesmo a to je biće. Mi smo biće duha, Duša koja boravi u ovom telu.

Ja Postojim

Ja postojim sada i ovde. Ja postojim večno. Ja jesam radosni oblik života. Ja jesam sama radost. Ja jesam samo prisustvo života. Ja sam svest i sam život. Ja nikada nisam ono što mi se dešava. Ja nisam moja emocija. Ja nisam moja misao. Ja nisam ovo telo. Ja sam energetski prostor, postojanje u kome se dešavaju beskrajna ispoljavanja , koja nazivamo događaji. Ja nisam svo to događanje, nikada. Ja jesam samo postojanje, svest, biće.

leci

Leci - Planina

Juče sam gledala jedan film, i desilo mi se malo “otkriće”, koje mi je pomoglo da boje vidim celinu!

Leci - Ludosti Kosmičke Igre

Kad pogledaš i udubiš se u prirodu svoga bića i života, možeš pomisliti kako je sve naopačke!

O Prošlosti!

O draga prošlosti ti si sve što je bilo i prošlo! Sada mogu reći da su sva moja iskustva iz prošosti bila divna, ma koliko su nekada bila praćena teškoćama moga ne razumevanja i ne prihvatanja. Sve što mi se desilo, bilo je magično potrebno da se desi, da me promeni i osvesti za novo, svežije i življe. Za mnogo više slobode, istine i ljubavi u mome srcu. Ljubav uvek prati sve promene, jer promene su novi uvidi, a novi uvidi su više probuđene svesti, a svest je ljubav.  Hvala ti prošosti!

Kako da Promenim Svoj Život?

Kako se osloboditi patnje i bola u svom životu? Pogledajmo jednu činjenicu! Svest je svetlo, kojim osvetljavamo svoj mrak, neznanje i iluziju našeg identiteta, kojeg  često nismo ni svesni. Sve što je nesvesno u nama se rastvara tako, što ga postanemo svesni, tako što ga osvetlimo svojom svešću. Samo uočavanje svega u nama je svest koja rasvetljava i razgrađuje!

Leci