All posts tagged stvaranje

Leci - Čuda Svetlosti!

Svetlost voli da se igra!

Sve što nas okružuje stvoreno je od svetlosti.

Abraham-Hiks - Rođeni da Stvarate

Kada se fizičko I Ne-fizičko ujedine

 

Abraham opisuje kreativnu moć koju svi mi posedujemo:

photo by: foxycherry

Leo Babauta - 38 stvari koje sam naučio za 38 godina – šesti deo

1. Stvarajte. Svet je prepun stvari koje nas ometanju, ali veoma malo njih je važno kao stvaranje. U mojoj branši pisca, ne postoji ništa važnije niti značajnije od stavranja. U mom životu, stvaranje je jedna od nekolicine stvari koje su mi dale smisao. Kada je vreme za posao, rasčistite sve ostalo i krenite da stvarate.

Brajan Trejsi - Ključevi Konstruktivnog Kriticizma- deo treći

Jedno od najvećih pravila podučavanja je da osobi date samo jednu ključnu ideju, i šansu da ona radi sa tom idejom dok je ne prisvoji, potpuno analizira i nauči.

Najbolji menadžeri su najbolji mislioci, a to su oni ljudi koji uzmu potrebno vreme kako bi o svemu razmislili detaljno i temeljno, pre nego što reaguju i odgovore na situaciju.

Džon F. Demartini - Šta Biste Voleli da Stvorite?

Četiri osećanja koja vam pomažu da se fokusirate.

Živite u harmoniji sa svojim najvišljim vrednostima.

Abraham-Hiks - Možemo li Imati Sve?

Kreacija nasuprot takmičenja

Nauči zašto ima izobilja za svakog