All posts tagged kako savladati kriticizam

Loreta LaRoš - Možete li podneti kriticizam?

Većina nas na kriticizam reaguje tako što se ponaša veoma defanzivno, zatvara se u sebe, beži glavom bez obzira (obično prema nečemu nezdravom kao što je prekomerno unošenje hrane). Razvijamo dosta nefunkcionalnih strategija kao deca, tako što posmatramo i imitiramo naše uzore.

Možete li podneti kriticizam?