All posts tagged dalaj lama

Sonja Šoket - Da li Znate Kako da Se Opustite?

Učinite korak u nazad, kako bi Univerzum mogao da zakorači ka vama.

Kada odbijamo da dopustimo našem ambicioznom umu da nas žive zatrpa sa svojim beskrajnim 'listama obaveza', mi zaista možemo živeti u duhu ljubavi.

Dalaj Lama, Njegova Svetost - Naša Potreba za Ljubavlju

Ostavljeni u samoći, nećemo preživeti.

Zašto naša sreća zavisi od pažnje?

Dalaj Lama – Upornost

Očaj nikad nije rešenje, nego je krajnji neuspeh. U Tibetanskom kažemo: “Ako kanap pukne devet puta, moramo ga vezati i deseti put.” Čak i ako na kraju ne uspemo, u krajnjem slučaju nećemo žaliti. I kada povežemo ovaj uvid sa čistim poštovanjem našeg potencijala da doprinesemo drugima, možemo početi da obnavljamo našu nadu i samopouzdanje.

Dalaj Lama – Oslobađanje od anksioznosti

Jedan od najefektivnijih načina da prevaziđemo anksioznost je da prebacimo pažnju sa sebe na druge. Kada uspemo u tome, primetićemo da se veličina naših problema umanjuje. To ne znači da treba da ignorišemo naše potrebe u potpunosti, nego pre da bi trebali da  pokušamo da se setimo i potreba drugih pored naših, bez obzira koliko su naše opterećujuće.

Dalaj Lama – Saosećanje i Duhovni Razvoj

Razvijanje istinskog saosećanja za naše voljene je očit način i pravo mesto da se krene sa našom duhovnom praksom. Uticaj koji naše akcije imaju na naše bliske osobe će uglavnom biti veći nego na ostale, i stoga naša odgovornost prema njima je veća. Ipak moramo spoznati da, na kraju, nema osnova diskriminaciji u njihovu korist: sva bića jednako zaslužuju našu samilost.

Dalaj Lama – Pažljivost i Velikodušnost

Jednostavno shvatanje da svako drugi želi da bude srećan i da ne pati, kao i ja, služi kao stalni podsetnik protiv sebičnosti i favorizovanja. Podseća nas da malo možemo dobiti time što ćemo biti pažljivi i velikodušni dok se nadamo da dobijemo nešto za uzvrat. Postupci koji su motivisani željom da osvetlamo sebi obraz su ipak sebični, iako izgledaju kao postupci pažljivosti.

Dalaj Lama – Teške situacije

Nije fizička konstitucija, inteligencija, obrazovanje, ili čak društveno uslovljavanje ono što omogućava osobi da podnese teške situacije. Mnogo značajniji je njihov unutrašnji razvoj. I dok  su neki sposobni da prežive čistom snagom volje, oni koji najmanje pate su oni koji imaju visok stepen strpljenja i hrabrosti kada se suoče sa teškom situacijom.

Dalaj Lama – Davanje

Davanje je priznato kao vrlina u svim glavnim religijama i u svakom civilizovanom društvu, i očito je da doprinosi i davaocu i primaocu. Onaj koji prima je oslobođen uboda htenja. Onaj koji daje može da uživa u radosti onih koji primaju.