Stiv Čendler - Započni Život Iznova

Ako u bilo kom trenutku,uhvatiš sebe kako pomisliš da si prestara da bi nešto radila, priznaj da slušaš pesimistični glas u tebi. To je glas lažova.  Odgovori tom glasu. Podseti ga na sve one ljude koji su započeli ponovo svoje živote, u bilo kojem dobu kojem su hteli, Džon Hausman (John Houseman), dobitnik EMI nagrade (Emmy Award), počeo je profesionalno da se bavi glumom u svojoj sedamdeset i trećoj godini. Ne slušaj taj unutrašnji glas. Ti možeš ponovo započeti svoj život, upravo sada.

započni život iznova
započni život iznova

Širi radost, možda ćeš baš ti nekom ulepšati dan 🙂

Leave a Comment