Abraham-Hiks - Šta hoćeš da privučeš?

Ključ za srećne odnose.

Za divno sećanje na Džerija Hiksa.

 

Džeri Hiks je poznat kao ko-autor mnogih best selera Njujork Tajmsa, kao I audio programa Abrahamovog Učenja, zajedno sa svojom ženom Ester, više od trideset godina. Džeri je posvetio svoj život deljenju Abrahamovih rešenja za konkretne izazove u realnom životu, I pomaganju drugima da iskoriste tu mudrost kako bi radosno manifestovali sve ono što žele.

Nudimo vam prevod moćnog dela knjige Vorteks kao posvetu ovom divnom, radosnom, vedrom I inspirativnom mentoru, čija je strast bila da pomaže drugima da pronađu sopstveni Izvor kroz mudrosti Abrahama. Džerijev strasni I radosni duh živi I dalje u našim srcima, I mnogo će nam nedostajati.

 

Razgovor sa Abrahamom u vezi potrage za ljubavlju:

Džeri: Dakle, šta bi ti Abrahame rekao mladim ljudima koji su tek završili školovanje, I koji počinju svoj samostalni život, tražeći svog partnera? Kako bi ih savetovao, šta je najbolje što mogu da rade, a što se tiče njihovih veza?

Abraham: Pre svega, prvo bismo ih podsetili da ništa nije važnije nego da se osećaju dobro, jer ako se ne osećaju dobro, nisu u alajmentu* sa svim onim što su postali do sad, a bilo šta manje od alajmenta će uvek u njima izazivati osećaj nemanja.

Zatim bismo ih ohrabrili da konstantno podešavaju svoju pažnju na traženje stvari koje ih čine da se osećaju dobro, I da se na njih fokusiraju, I ako se iz bilo kog razloga aktivira neka stvar koja im izaziva ne baš prijatno osećanje, neka učine sve što je u njihovoj moći kako bi odvratili svoju pažnju sa toga, tako što će potražiti olakšanje u fokusu na neku stvar koja u njima izaziva mnogo lepši osećaj.

Na primer, recimo da posmatrate neprijatnu svađu u njenom vrhuncu, I čujete negativne razgovore tog nesrećnog para. Vaša želja za harmonijom, I još više, vaša želja za harmoničnim odnosima, uzrokuje vaše uplitanje (tako što slušate svađu) u ovo neprijatno iskustvo. Negativna emocija koju tada osećate jeste vaš indikator koji vam pokazuje da ovaj fokus nije produktivan za vas. Ako imate na snazi aktivnu nameru da se osećate dobro, vi biste se lako udaljili od zvučnog dometa ove svađe. Vi biste namerno svoju pažnju usmerili na druge objekte dobrog osećaja.

Mi bismo ih takođe podsetili da se stvaranje dešava iz unutra ka napolje. Drugim rečima, misli koje mislite I način kako se osećate jesu suština centra onoga što privlačite. Radije nego da tražite stvari van vas koje vas čine da se osećate dobro, mnogo je lakše da prvo odlučite da se osećate bolje, a zatim da privlačite iz spoljašnjosti stvari koje vam prijaju.

Mi bismo ih takođe ohrabrili da prvo izdvoje vreme za fokusiranje pre nego što se bace na bilo kakvu akciju. Ako krenete u akciju dok se fokusirate na nešto što ne želite, dobijate samo više toga što ne želite. Međutim, ako izdvojite vreme da se fokusirate na stvari koje želite pre nego što se bacite na akciju, onda će akcija koja bude inspirisana time samo još više pojačati vašu želju.

Takođe bismo savetovali da:

1. Dok se krećete kroz svoj dan kroz razne promenljive segmente koji nadolaze, zastanite često I postavite ponovo u sebi vašu nameru da se osećate dobro I da ostanete u alajmentu sa vašim Unutrašnjim Bićem Izvora.

2. Dopustite vašoj želji – da želite se osećate dobro – da bude dominantna namera koja je prisutna bez obzira šta se dešava u tom segmentu. Često podsetite sebe da je na vama da stvarate tu Konekciju I da se osećate dobro, I da nijedna druga osoba nema tu odgovornost niti sposobnost da stvara tu važnu Konekciju umesto vas.

šta hoćeš da privučeš?
šta hoćeš da privučeš?

3. Gledajte na vaše odnose sa drugima kao način na koji uvećavate alajment koji ste već postigli, ali ne kao sredstva kojim postižete svoj alajment.

4. Nezavisno, uz pomoć sopstvenog fokusa na Izvor, dosegnite konstantno mesto ljubavi prema sebi. Ne tražite od drugih da vas oni prvo vole. Oni to ne mogu.

Dominantnost vaših misli dovodi sve ka vama, I ona stoji iza akcije koju nudite. Tako što ćete tražiti misli koje vam prijaju I koje vas stavljaju u alajment sa vašim Izvorom – vaša akcija će vam onda uvek prijati. Ne možete proizvesti dovoljno akcije kako biste je nadomestili za misao koja nije u alajmentu, ali akcija koja je inspirisana mislima koje jesu u alajmentu, jeste uvek prijatna akcija.

Odnosi, i Proces Liste Pozitivnih Aspekata

Bilo da ste trenutno bez veze kakvu priželjkujete, ili u sred veze koja vas ne zadovoljava, ne postoji ništa drugo što biste mogli učiniti, a što bi bilo od veće vrednosti u smisli da vas pomeri u smeru ka vezi kakvu biste želeli da imate, nego da uzmete jednu svesku I provedete vreme svakog dana pišući pozitivne aspekte ljudi u vešem životu.

Kreirajte liste pozitivnih aspekata o ljudima oko vas, ljudi iz vaše prošlosti, I vas samih. I u veoma kratkom periodu vremena, možete demonstrirati sebi moć vaših misli koje su u alajmentu I kooperativne prirode Zakona Privlačnosti. Tako što ćete otpustiti sav napor ka uzaludnoj kontroli ponašanja drugih ljudi, I umesto toga namerno fokusirati moć vaših pozitivnih misli, vi ćete pronaći fenomenalne veze I odnose o kojima ste samo sanjali.

Vi jeste razmišljanje, Vibracioni činilac koji privlači u vaše iskustvo; a misli koje mislite određuju sve u vezi života koji živite. Dok okrećete svoju pažnju ka pozitivnim aspektima ličnosti I ponašanja drugih sa kojima delite ovu planetu, vi ćete istrenirati vašu tačku privlačenja u pravcu samo onoga što želite.

Veze kakve priželjkujete ne samo da su moguće za vas, ne samo da su verovatne: one su sigurne. Ali vi morate istrenirati frekvenciju Vibracije vaših misli u alajment sa onima koje su u harmoniji sa željenim vezama I odnosima – ako želite da ih iskusite u načinima vašeg fizičkog, opipljivog, ‘realnog’ života. Ne samo da moć vaše misli određuje koji ljudi imaju pristupa u vaš život, već ona određuje I način na koji se oni ponašaju jednom kad stignu u vaš život.

 

*Napomena: Abraham često koristi izraz alajment što se grubo prevodi na Srpski poravnanje/harmonija, a misli se na poravnanje sa našim unutrašnjim Izvorom.

Leave a Comment