Stiv Čendler - Reci Ne Sebi

Mnogi ljudi se plaše reči disciplina. Medjutim, ako je koren reči disciplina, ustvari učenik ( eng. disciple-učenik), to znači, da kada se samodisciplinujemo, mi smo ustvari našom voljom odlučili, da postanemo sopstveni učenici. Jednom kada odlučiš to, tvoje životne avanture postanu mnogo zanimljivije. Počinješ da vidiš sebe kao snažniju osobu. Dobiješ samopoštovanje.

Psiholog, Abraham Hešel ( Abraham Joshua Heschel) je rekao: ” Samopoštovanje je koren discipline. Osećaj dostojanstva raste sa sposobnošću da sebi kažemo NE. ”

Emerson je govorio, da ako kažemo NE iskušenju, moć tog iskušenja, prelazi u moć naše volje. A Vilijem Džejms (William James) je preporučivao dnevno odradimo barem dve stvari, koje ne želimo da radimo. Radeći to, mi ostajemo svesni moći svoje volje.

Samopoštovanje je koren discipline. Osećaj dostojanstva raste sa sposobnošću da sebi kažemo NE.
Samopoštovanje je koren discipline. Osećaj dostojanstva raste sa sposobnošću da sebi kažemo NE.

Leave a Comment