Majkl Bernard Bekvit - Pustite brige da vas zaobiđu

Neka vaše višlje Ja procveta.

Prerastite sumnje I strahove.

 

Recimo da trenutno imate u svom džepu seme ružinog žbuna na koje ste potpuno zaboravili. A onda, jednog dana dok perete svoj veš, ono ispadne iz vašeg džepa na pod. Iz čiste radoznalosti vi ga zasadite u malu saksiju. Nakon što razvije korene I busen, vi ga premestite u vašu baštu. Uz pomoć prikladnih uslova: sunca, vode, I đubriva, ono što je u početku bilo majušno seme, a onda koren, izraslo je u ružin žbun sa izuizetnim cvetovima. Očigledano je, da je sa tim semenom svo vreme I postojao savršeni obrazac ružinog žbuna.

Unutra svih bića postoji takođe seme prosvetljenja, savršeni obrazac samorealizacije, koje čeka prave uslove da izbije na površinu. Kada je objašnjavao prirodu ljudskog bića, Ralf Valdo Emerson, voleo je da koristi reč endogen. Čovek je ta plemenita, endogena biljka, govorio bi, koja raste kao palma, od unutra ka spolja. Endogen znači polazeći iznutra. (to je suprotno od oksigen, polazeći od spolja) Kao ljudska bića mi kutivišemo našu svest polazeći iznutra I projektujemo je u spoljašnjost, u svet efekata.

Sve u vezi nas – način na koji držimo olovku; kako vozimo; kako jedemo; kako održavamo okoliš; naše držanje; odeća I glas – je spoljašnji odraz, reklama našeg unutrašnjeg stanja svesti. Ovo znači da mi kao endogena bića, falsifikujemo sopstveni identitet I sudbinu. Vreme vam dolazi u obliku iskustava, kao prilike da napravite nove izbore, I time spaljuju staro semenje karmičkih tendencija u plamenu samoaktualizacije. Na vama je, samo na vama, jer ste vi odgovor na pitanje kada ćete se probuditi svojoj istinskoj prirodi.

Evolucija našeg obrasca razmišljanja I našeg srca

Naši obrasci razmišljanja sačinjeni su od naših verovanja; a načini našeg srca su naša osećanja. Kada ova dva dođu u alajment, naše želje počinju da se manifestuju. Naši obrasci razmišljanja I načini srca informišu naše motive, stimulans za naše akcije. Jedan metod za evoluciju obrasca načina razmišljanja I načina srca jeste da se zapitkujemo pitanjima koja nam daju moć. Pitanja koja nam odzimaju moć poput: Zašto ja? Zašto sad? Koga mogu da okrivim za to? Sprečavaju naš progres evolucije. U suprotnom, pitanja koja nam daju moć, nas direktno vode u samo srce naše situacije: Koji to kvalitet u meni traži da ga aktiviram? Šta moram otpustiti iz mojih emocionalnih I mentalnih obrazaca razmišljanja kako bi promenio ovu situaciju? Takva pitanja pritiskaju reset dugme unutar našeg obrasca uma I obrasca srca, stavrajući priliku za nas da aktiviramo svoj još širi, samilosniji, radosniji u mudriji aspekat bića.

Svaki problem je pitanje koje pokušava da bude pitano. Svaki problem je odgovor koji traži da ga otkrijete. Svaki odgovor je akcija koja traži da je ispoljite. Vaše unutrašnje Ja žudi da odgovori na pitanja koja nas čine moćnijim kao na primer: Ko sam ja, I zašto sam ovde? Kakve sam darove dao planeti da ih dalje gaji I prenosi drugima? Šta moram preduzeti za sledeći korak ka mom evolucijskom rastu?

 

Pustite brige da vas zaobiđu
Pustite brige da vas zaobiđu

 

Zamoljeni ste da otpustite negativitete koji vas drže na mestu za stolom vaše svesti, I da ih zamenite sa poverenjem u vašu fundamentalnu dobrobit, vaše talente, veštine, darove, I vaše izazove, koji su svi zajedno pozivnice za isceljenje I celost. Ovo znači da imate volju da otpustite čvorove u koje ste se uvezali kroz brigu, sumnju, strah – obrazac razmišljanja koji nema nikakve evoluirajuće niti transformacionalne vrednosti. Na primer, neki od vas će početi čitati ovaj članak u društvu svojih briga. Dok budete upijali ovu materiju, vaše brige se premeštaju u pozadinu vaše svesnosti, Kako god, kad odete u drugu sobu, vaš um će krenuti u lov na pređašnje misli brige. Dobro, gde sam ono stao kod toga kako ću…. Vi ćete mentalno tražiti svoje mesto koje čuva sve vaše brige. Poenta je da naše brige I problemi ne mogu biti rešeni osim ako ne evoluiramo dalje od brige, jer naši problemi ne mogu biti rešeni na nivou u kom su I nastali.

Leave a Comment