Stiv Čendler - Pričaj Sa Sobom

Na osnovu kulture, uvek smo pomalo nervozni kada pričamo sami sa sobom. Povezujemo to sa ludilom. Medjutim, Platon je rekao da je razmišljanje naglas, duša koja priča sa sobom.
Ne postoji niko bolji od tebe sa kim bi mogla da razgovaraš, ako zaista želiš da rešiš probleme. Nijedna druga osoba nema toliko informacija o tvojim problemima, kao ti. Niko drugi ne zna tvoje veštine i sposobnosti, bolje nego ti. Natanijel Brendon predlaže, da svakog jutra pokrenemo kreativno razmišljanje tako što ćemo postaviti sebi dva pitanja.
Prvo: Šta je ono što je dobro u mom životu?
I drugo: Šta još ima, što je ostalo da se obavi?

Misao uvek predhodi akciji. Priča sa samom sobom, je dokazani put ka samomotivaciji.

pričaj sa sobom
pričaj sa sobom

Leave a Comment