Stiv Čendler - Otvori Poklon

Vežbaj da budeš budna u sadašnjem trenutku. Iskoristi do kraja svoju svesnost sadašnjeg trenutka. Ne živi u prošlosti, osim ako ne voliš krivicu. Ne živi u budućnosti, osim ako ne voliš strah. Samo ostani fokusirana na danas. Posmatraj šta se dešava sa tvojom motivacijom.

otvori poklon
otvori poklon

Leave a Comment