Stiv Čendler - Ne Možete Ništa Promeniti

‘Ne možete ništa promeniti tako što ćete se opirati i boriti protiv toga. Promenu ćete postići tek kada je načinite zamenljivom superiornim metodama.’

– Bakminister Baki Fuler

Terati negativnu stvar napolje je dupla negativnost: Negativna stvar i terati napolje, su oboje negativni. A za menjanje sopstvenog života ja hoću pozitivnu energiju.

Ono što genije Bakminister govori, je veoma važan deo zbog čega podučavanje funkcioniše. Moj životni trener mi ne govori da treba da se borim da oteram loše navike. Moj životni trener me tera da primenjujem superiorne metode življenja, koje loše navike pretvaraju u bleda sećanja.

Često to radim i sa sopstvenim klijentima koje podučavam. Slušam dok mi pričaju o svojim problemima, slušam pažljivo njihov jezik koji je permanentan i zarazan. Ako naletim na permanentni način izražavanja kod svojih klijenata, ja zaustavim razgovor i krenem da istražujem.

Moja klijentkinja Odesa (to nije njeno pravo ime) bi uvek pričala o sebi permanentnim jezikom, kao na primer: Ja nikad… Ja uvek… ili Ja imam tendenciju ka… Primetite da ove fraze opisuju permanentne, konstantno postojeće obrasce razmišljanja. Oni stimulišu večnu mašinu u pokretu, koja izaziva ženino ponašanje. Ona očigledno veruje u lične obrasce razmišljanja koji pravdaju njeno ponašanje. Ona mi i sama često kaže: Ja imam način razmišljanja da uvek

Želim da je odvojim od ove mentalne greške. Zato joj pričam priču. Molim je da me sasluša i da mi kaže da li joj ta priča ima ikakvog smisla.

 

Ne možete ništa promeniti tako što će te se opirati i boriti protiv toga. Promenu ćete postići tek kada je načinite zamenljivom superiornim metodama
Ne možete ništa promeniti tako što će te se opirati i boriti protiv toga. Promenu ćete postići tek kada je načinite zamenljivom superiornim metodama

 

Jedne večeri vejao je snažni sneg, dok smo moja žena i ja gldedali TV do kasno u noć. Moja žena me je zamolila ako bih hteo ujutro da očistim sneg sa staze, i ja sam naravno pristao.

Sledećeg jutra, kada je došla sa posla na pauzu za doručak, da zajedno samnom pojede sendvič, primetila je da sneg još uvek nije očišćen sa staze. Zamalo je falilo da padne jer se okliznula na putu do vrata kuće.

Kada je ušla unutra rekla je: ‘Mislila sam da ćeš počistiti ovaj sneg?’

Odgovorio sam joj: ‘Nisam navikao da čistim sneg sa staze.’

Ali rekao si da ćeš ga počistiti, i da sam znala da nisi ozbiljan, ja bih ga sama počistila još jutros.’,  rekla je.

Moj obrazac razmišljanja je bio da ga ne počistim‘- rekao sam. ‘Kada se osvrnem unazad na život, uvek sam izbegavao da čistim staze od snega. To je loša navika, znam i sam, ali ona nekako uspeva da kontroliše moj život i da me stavlja u ovakve situacije veoma često. ‘

Briga me za tvoje Obrasce razmišljanja, navike i tendencije,’ rekla je,’ Samo sam htela čistu stazu, i ti si rekao da ćeš to uraditi.

Da li je moja žena bila luda što nije uzela u obzir moje obrasce razmišljanja i tendencije?

Odesa je odgovorila da sam bio potpuno blesav što sam te razloge uopšte naveo kao izgovore zbog kojih nisam to uradio.

‘Ali Odesa, to je upravo ono što ti radiš’, rekao sam joj. Ne radiš neke stvari, i zatim se vraćaš u prošlost ne bi li pronašla Obrasce razmišljanja i tvoje tendencije koje pravdaju tvoje postupke. Ti odbijaš da vidiš da je prošlost završena. Ona se ne važi. Tvoja reč važi sve. Reč i obećanje koje sebi daš, da ćeš nešto uraditi. Prošlost je završena. Tvoja reč je moćna. Ona nije završena.

Leave a Comment