Paulo Koeljo - Moja molitva

5. Septembar 2010.

Gospode, zaštiti naše sumnje, jer Sumnja je način molitve. Sumnja čini da rastemo jer nas tera da neustrašivo tragamo za mnogim odgovorima koji postoje na jedno pitanje. A da bi ovo bilo moguće…

Gospode, zaštiti naše odluke, jer pravljenje Odluka je način molitve. Daj nam hrabrosti, posle naših sumnji, da budemo sposobni da izaberemo između jednog puta i drugog. Neka naše DA uvek bude DA, i NE uvek bude NE. Kada jednom odaberemo put, neka nikad više ne pogledamo unazad, niti dozvolimo svojoj duši da se izjede od kajanja. A da bi ovo bilo moguće…

Gospode, zaštiti naša dela, jer Dela su način molitve. Neka hleb naš nasušni bude proizvod onoga najboljeg što imamo u sebi. Neka, kroz rad i Delo, podelimo pomalo od ljubavi koje primamo. A da bi ovo bilo moguće…

Gospode, zaštiti naše snove, jer San je način molitve. Osiguraj da, bez obzira na naše godine ili okolnosti, budemo sposobni da držimo upaljen, u našem srcu, sveti plamen nade i upornosti. A da bi ovo bilo moguće…

 

moja molitva
moja molitva

 

 

Gospode, daj nam entuzijazam, jer Entuzijazam je način molitve. On nas veže za Nebesa i za Zemlju, za odrasle, i za decu; to je ono što nam kaže da su naše želje bitne i da zaslužuju naš najveći trud. Entuzijazam nam potvrđuje da je sve moguće, dokle god smo potpuno posvećeni onome što radimo. A da bi ovo bilo moguće…

Gospode, zaštiti nas, jer Život je jedini način koji imamo da ostvarimo Tvoje čudo. Neka zemlja nastavi da pretvara seme u pšenicu, neka mi nastavimo da pretvaramo pšenicu u hleb. A to je jedino moguće ako imamo Ljubav; stoga, ne ostavljaj nas u našoj usamljenosti. Uvek nam daj Tvoje društvo, i društvo ljudi i žena koji imaju sumnje, koji delaju i sanjaju i osećaju entuzijazam, i koji žive svaki dan kao da su potpuno posvećeni Tvojoj slavi.

Amin.

Moja molitva5. Septembar 2010.Gospode, zaštiti naše sumnje, jer Sumnja je način molitve. Sumnja čini da rastemo jer nas tera da neustrašivo tragamo za mnogim odgovorima koji postoje na jedno pitanje. A da bi ovo bilo moguće…Gospode, zaštiti naše odluke, jer pravljenje Odluka je način molitve. Daj nam hrabrosti, posle naših sumnji, da budemo sposobni da izaberemo između jednog puta i drugog. Neka naše DA uvek bude DA, i NE uvek bude NE. Kada jednom odaberemo put, neka nikad više ne pogledamo unazad, niti dozvolimo svojoj duši da se izjede od kajanja. A da bi ovo bilo moguće…Gospode, zaštiti naša dela, jer Dela su način molitve. Neka hleb naš nasušni bude proizvod onoga najboljeg što imamo u sebi. Neka, kroz rad i Delo, podelimo pomalo od ljubavi koje primamo. A da bi ovo bilo moguće…

Gospode, zaštiti naše snove, jer San je način molitve. Osiguraj da, bez obzira na naše godine ili okolnosti, budemo sposobni da držimo upaljen, u našem srcu, sveti plamen nade i upornosti. A da bi ovo bilo moguće…

Gospode, daj nam entuzijazam, jer Entuzijazam je način molitve. On nas veže za Nebeza i za Zemlju, za odrasle, i za decu; to je ono što nam kaže da sunaše želje bitne i da zaslužuju naš najveći trud. Entuzijazam nam potvrđuje da je sve moguće, dokle god smo potpuno posvećeni onome što radimo. A da bi ovo bilo moguće…

Gospode, zaštiti nas, jer Život je jedini način koji imamo da ostvarimo Tvoje čudo. Neka zemlja nastavi da pretvara seme u pšenicu, neka mi nastavimo da pretvaramo pšenicu u hleb. A to je jedino moguće ako imamo Ljubav; stoga, ne ostavljaj nas u naštoj usamljenosti. Uvek nam daj Tvoje društvo, i društvo ljudi i žena koji imaju sumnje, koji delaju i sanjaju i osećaju entuzijazam, i koji žive svaki dan kao da su potpuno posvećni Tvojoj slavi.

Amin.Moja molitva

5. Septembar 2010.

Gospode, zaštiti naše sumnje, jer Sumnja je način molitve. Sumnja čini da rastemo jer nas tera da neustrašivo tragamo za mnogim odgovorima koji postoje na jedno pitanje. A da bi ovo bilo moguće…

Gospode, zaštiti naše odluke, jer pravljenje Odluka je način molitve. Daj nam hrabrosti, posle naših sumnji, da budemo sposobni da izaberemo između jednog puta i drugog. Neka naše DA uvek bude DA, i NE uvek bude NE. Kada jednom odaberemo put, neka nikad više ne pogledamo unazad, niti dozvolimo svojoj duši da se izjede od kajanja. A da bi ovo bilo moguće…

Gospode, zaštiti naša dela, jer Dela su način molitve. Neka hleb naš nasušni bude proizvod onoga najboljeg što imamo u sebi. Neka, kroz rad i Delo, podelimo pomalo od ljubavi koje primamo. A da bi ovo bilo moguće…

Gospode, zaštiti naše snove, jer San je način molitve. Osiguraj da, bez obzira na naše godine ili okolnosti, budemo sposobni da držimo upaljen, u našem srcu, sveti plamen nade i upornosti. A da bi ovo bilo moguće…

Gospode, daj nam entuzijazam, jer Entuzijazam je način molitve. On nas veže za Nebeza i za Zemlju, za odrasle, i za decu; to je ono što nam kaže da sunaše želje bitne i da zaslužuju naš najveći trud. Entuzijazam nam potvrđuje da je sve moguće, dokle god smo potpuno posvećeni onome što radimo. A da bi ovo bilo moguće…

Gospode, zaštiti nas, jer Život je jedini način koji imamo da ostvarimo Tvoje čudo. Neka zemlja nastavi da pretvara seme u pšenicu, neka mi nastavimo da pretvaramo pšenicu u hleb. A to je jedino moguće ako imamo Ljubav; stoga, ne ostavljaj nas u naštoj usamljenosti. Uvek nam daj Tvoje društvo, i društvo ljudi i žena koji imaju sumnje, koji delaju i sanjaju i osećaju entuzijazam, i koji žive svaki dan kao da su potpuno posvećni Tvojoj slavi.

Amin.

Širi radost, možda ćeš baš ti nekom ulepšati dan 🙂

1 Comment

  1. Suzi

    Najmolitvenija molitva.

Leave a Comment