Stiv Čendler - Koristi Svoju Magičnu Mašinu

Većina ljudi čeka spoljašnju krizu. Novi bankrot, napad na ulici, požar kuće, neželjeni razvod , da bi konačno pokrenuli mozak na razmišljanje. Medjutim, to vodi životu reakcije, a ne kreacije. Tri najbolja načina, kroz koja aktivirate celokupno razmišljanje mozga su: postavljanje ciljeva, radosni rad i revitalizirajuću igru.Tako da, umesto da čekaš na neku spoljašnju krizu da naidje, stvori svoj sopstveni unutrašnji izazov.

Ciljevi i igre. Ciljevi i igre te motivišu više nego išta na celom svetu.

koristi svoju magičnu mašinu
koristi svoju magičnu mašinu

Leave a Comment