Abraham-Hiks - Gde ste vi?

Neka vas vaš unutrašnji GPS vodi.

Ostanite na pravom putu uz pomoć Zakon Privlačnosti.

 

Da li ste videli kako izgledaju GPS (globalni pozicioni sistem) naprave koje su danas dostupne u novijim vozilima? Antena koja se nalazi na krovu vaših kola šalje signale satelitima na nebu koji identifikuju vašu trenutnu lokaciju. Kada ukucate vašu željenu destinaciju na tastaturu, komputer izračuna putanju između mesta gde ste trenutno nalazite, I mesta gde biste želeli da stignete. Monitor vas obaveštava o razdaljini koju morate preći, I preporučuje vam najbolju rutu do tamo; I jednom kada započnete svoj put, kompjuter će vam usput davati (glasom ili tekstom) smernice koje će vas voditi do vaše destinacije.

Navigacioni sistem vas nikad neće pitati: Gde ste bili? Neće vas pitati: Zašto ste tamo bili toliko dugo? Njegova jedina mislija je da vam pomogne da stignete sa mesta gde ste trenutno, na mesto gde biste želeli da budete. Vaše emocije vam obezbeđuju slični sistem navođenja, jer je I njihova primarna funkcija takođe da vam pomognu da proputujete distancu sa tačke gde ste trenutno, do tačke gde biste hteli da budete.

Ekstremno je važno da znate gde se trenutno nalazite u odnosu na ono gde biste želeli da budete, kako biste se efektivno pomerili bliže mestu gde želite da stignete. Razumevanje oba – tačke gde ste trenutno I tačke gde biste hteli da budete – jeste esencijalno, ako želite da načinite bilo kakve namerne odluke u vezi vašeg putovanja.

zbog toga što ste vučeni u toliko različitih pravaca, vaša staza do onog meste gde biste vi želeli da budete obično se izgubi u procesu.
Zbog toga što ste vučeni u toliko različitih pravaca, vaša staza do onog meste gde biste vi želeli da budete obično se izgubi u procesu.

Vi ste okruženi mnogim uticajima u vašoj fizičkoj okolini, I često, mnogi od vas traže I insistiraju da se vi ponašate drugačije, kako biste pozitivno delovali na njihovo iskustvo. Vi ste preplavljeni zakonima, pravilima, I očekivanjima koje su vam nametnuli drugi, I skoro svako koga znate ima neko mišljenje kako biste vi trebali da se ponašate. Ali prosto je nemoguće za vas, da ostanete na putu između onoga gde ste sada I onoga gde biste hteli da stignete, ako koristite takve uticaje iz spoljašnjosti kao svoje vodiče.

Često ste povučeni na tu stranu u pokušaju da zadovoljite druge, da biste na kraju otkrili, da kolko god da se trudite vi se ne možete konstantno kretati u bilo kom pravcu koji vam prija, I onda, vi ne samo da niste zadovoljili druge, već niste zadovoljili ni sebe. I zbog toga što ste vučeni u toliko različitih pravaca, vaša staza do onog meste gde biste vi želeli da budete, se obično izgubi u procesu.

Leave a Comment