Paulo Koeljo - Deklaracija principa

7. Avgust 2010.
1] Sva ljudska bića su različita. I trebalo bi da rade sve što je moguće da tako i ostane.
2] Svakom ljudskom biću je podareno dva sleda akcije: jedan su dela, a drugi je kontemplacija. Oba vode na isto mesto.
3] Svakom ljudskom biću su podarena dva kvaliteta: moć i dar. Moć goni čoveka da ide u susret svojoj sudbini, dar ga obavezuje da deli sa drugima ono što je dobro u njemu. Čovek mora da zna kad da upotebi svoju moć, a kada da upotebi svoj dar.
4] Svakom ljudskom biću je podarena vrlina: sposobnost da bira. Za onog/onu koji ne koristi ovu vrlinu, ona postaje kletva – i drugi će uvek birati za njega/nju.
5] Svako ljudsko biće ima pravo na dva blagoslova, a to su: blagoslov da radi ispravno, i blagoslov da greši. U ovom drugom slučaju, uvek postoji staza učenja koja vodi na pravi put.
6] Svako ljudsko biće ima svoj sopstveni seksualni profil, i trebalo bi da ga upražnjava bez krivice – dokle god ne primorava druge da ga upražnjavaju sa njim/njom.
7] Svako ljudsko biće ima da ispuni svoju Ličnu Legendu, i ona je razlog zašto je na ovom svetu. Lična Legenda se manifestuje u njegovom entuzijamu za ono što on/ona radi.
Samostalan pasus – Lična Legenda može biti napuštena na izvesno vreme, pod uslovom da je osoba ne zaboravi i vrati se na nju što je pre moguće.
8] Svaki muškarac ima žensku stranu, i svaka žena ima mušku stranu. Potrebno je koristiti disciplinu sa intuicijom, i koristiti intuiciju objektivno.
9] Svako ljudsko biće mora znati dva jezika: jezik društva i jezik znakova(predskazanja). Prvi služi za komunikaciju sa drugima. Drugi služi za razumevanje poruka od Boga.
10] Svako ljudsko biće ima pravo da traga za srećom, sreća kao nešto što čini osobu zadovoljnom – ne obavezno ono što čini ostale zadovoljnim.
11] Svako ljudsko biće mora držati u sebi upaljen sveti plamen ludila. I mora se ponašati kao normalna osoba.


12] Jedine greške koje se smatraju strašnim su sledeće: ne poštovati prava komšije, dozvoliti sebi biti paralizovan od straha, osećati se krivim, misliti da ne zaslužuje dobro i loše koje mu se dešava u životu, i biti kukavica.
Pasus 1 – volimo naše neprijatelje, ali ne pravimo saveze sa njima. Oni su postavljeni na naš put da bismo testirali naš mač, i zaslužuju poštovanje naše borbe.
Pasus 2 – biraćemo naše neprijatelje, a ne obrnuto.
12A] Ovde objavljujemo kraj zida što deli sveto od svetovnog: od sada, sve je sveto.
14] Sve što je urađeno u sadašnjosti, utiče na budućnost uzročno, a na prošlost iskupljenjem.
15] Nemoguće je moguće.

Širi radost, možda ćeš baš ti nekom ulepšati dan 🙂

Leave a Comment