Abraham-Hiks - Da li uz Život Dobijamo i Priručnik?

Univerzum kaže ‘Da!’

Misao na koju ste fokusirani u vašem moćnom ‘sada’ je aktivirala vibraciju u vama.

Ne samo da je Zakon Privlačnosti najmoćniji zakon Univerzuma, već je to činjenica koju morate shvatiti pre nego što vam bilo šta, što kažemo bude od koristi. I to takođe morate shvatiti, pre nego što vam išta što sami proživljavate, ili što neko drugi proživljava dobije bilo kakav smisao. Sve u vašem životu, kao i u životima ljudi koji su oko vas, je pod uticajem Zakon Privlačnosti. On je osnova za sve ono što vidite da se manifestuje. On je osnova svega onog što dolazi u vaše iskustvo. Svesnost postojanja Zakona Privlačnosti i razumevanje načina na koji on funkcioniše, esencijalno je za življenje života sa svrhom. Čak šta više , to je esencijalno ako želite da iskusite ovaj radosni život, zbog kojeg ste i istupili ovamo i došli da živite. Zakon Privlačnosti kaže: ono što sliči, privlači jedno drugo. Kada kažete: ‘ Ptice lete u jatu.‘ vi zapravo pričate o zakonu privlačnosti. To vidite u primeru kada ustanete nesrećni i namrgođeni, i kako dan prolazi stvari se samo pogoršavaju i pogoršavaju, i konačno, na kraju dana vi kažete: ‘ Danas nisam ni trebala da ustajem iz kreveta. ‘ U vašem društvu to vidite kada oni koji najviše govore o bolesti, jesu oni koji je i sami imaju; a oni koji najviše pričaju o prosperitetu, su upravo oni koji su najprosperitetniji. Zakon Privlačnosti je najevidentniji kada postavite svoj radio signal na 630 MHz, i očekujete da čujete signal koji se emituje sa 630MHz, jer znate da se signal između dva prenosioca mora poklapati.

Što više budete razumeli Zakon Privlačnosti, više ćete biti zainteresovani da preusmeravate sopstvene misli, jer vi dobijate ono o čemu razmišljate, hteli to ili ne.
Što više budete razumeli Zakon Privlačnosti, više ćete biti zainteresovani da preusmeravate sopstvene misli, jer vi dobijate ono o čemu razmišljate, hteli to ili ne.

Kako počinjete da shvatate – bolje reći, kako počinjete da se sećate – ovog moćnog Zakona Privlačnosti, dokazi njegovog prisustva postaće vam očigledni, jer ćete početi da prepoznajete egzaktnu vezu između onoga o čemu razmišljate, i onoga što vam dolazi u iskustvo. Ništa se slučajno ne pojavljuje u vašem iskustvu. Vi privlačite baš sve, ali baš sve. Bez izuzetka.

Zbog toga što Zakon Privlačnosti reaguje na misli koje imate svakog trenutka, tačno je reći da sami kreirate sopstvenu realnost. Sve što iskusite, privukli ste Zakonom Privlačnosti, jer on jednostavno reaguje na misli koje ste nudili. Bilo da se sećate nečeg iz prošlosti, ili posmatrate nešto u svojoj sadašnjosti, ili zamišljate nešto u svojoj budućnosti, misao na koju ste fokusirani u vašem moćnom sada aktivirala je vibraciju u vama – a Zakon Privlačnosti odgovara na nju istog momenta. Ljudi često objašnjavaju, usred poteškoća koje nisu želeli u svom iskustvu, da su sigurni da oni nisu stvorili i kreirali tako nešto. ‘Ja nikad ne bi učinila ovu užasnu stvar sebi!‘- kažu ljudi. I dok mi znamo da vi niste to privukli namerno u svoje iskustvo, moramo vam reći da ste jedino vi mogli to učiniti, jer niko drugi nema tu moć da privuče nešto na vas, osim vas samih. Tako što ste se fokusirali na tu neželjenu stvar, ili njenu esenciju, podrazumeva se da će te je stvoriti. Zato što niste shvatili Zakone Univerzuma, ili pravila igre, vi ste nenamerno pozvali neželjene stvari u vaše iskustvo vašom pukom pažnjom i fokusom na njih.

Da biste bolje razumeli Zakon Privlačnosti, zamislite da ste magnet koji privlači esenciju onoga o čemu misli i oseća. I s’toga, ako se osećate debelo, vi ne možete privući vitkost. Ako se osećate siroto, vi ne možete privući prosperitet, i tako dalje. Zato što bi se to protivilo Zakonu. Što više budete razumeli Zakon Privlačnosti, više ćete biti zainteresovani da preusmeravate sopstvene misli, jer vi dobijate ono o čemu razmišljate, hteli to ili ne. Bez izuzetka, ono čemu počnete da pridajete svoju pažnju i svoje misli, je upravo ono što počinjete da prizivate u svoje iskustvo.

Širi radost, možda ćeš baš ti nekom ulepšati dan :)

Leave a Comment